Családi síversenyek Erdélyben

Hangay Oktav
Hangay Oktáv
1850–1916

Székelyföldön, a Madarasi Hargitán 1983-tól kezdve szervezik a Pro Família családi síversenyt. Ezen az elmúlt években kolozsváriak is részt vettek, és tapasztalatokat, ötleteket gyűjtöttek. Ennek hatására született meg a gondolat, hogy Kolozsvár környékén is meg kellene honosítani a sportszerető családok téli ünnepét. Néhány évig tervezés szintjén maradtak a dolgok, de 2020-ban az ötletet tett és sok munka követte: az EKE kolozsvári tagszervezete, az EKE – Kolozsvár 1891 felvállalta a rendezvény megszervezését. Ahogy minden kolozsvári EKE-teljesítménytúra egy-egy híres elődünk nevét viseli, arra gondoltunk, e síverseny esetében is folytatni kellene e szép hagyományt. Nem is olyan hosszas keresgélés után született meg az ötlet, hogy Hangay Oktáv nevét adjuk ajándékba e rendezvénynek, hisz ki más lenne alkalmasabb erre a célra, mint az első erdélyi síklub létrehozója, az egészséges életmód és a mozgás széles körű terjesztője.

ĺgy talált egymásra rendezvény és névadó, és így bocsátjuk útnak e remek ötvözetet:
Isten hozott, Hangay Oktáv Családi Síverseny, Isten éltessen sokáig!

Helyszín: Kisbányahavas üdülőtelep, a buszkáti sípálya (Kolozs megye)
Dátum: 2024. március 17., vasárnap, 10 óra
Kik indulhatnak: 2, 3, 4 és 5 vagy ennél több tagú csapatok, amelyek tagjai ugyanazon családhoz és ezen belül legalább két generációhoz tartoznak (pl. szülő-gyerek, nagyszülő-unoka stb.). Egy családból származó, de ugyanazon generációhoz tartozó személyekből alkotott csapatot (pl. férj-feleség vagy testvérek) nem lehet benevezni.
Jelentkezési határidő: 2024. március 8., péntek dél (12 óra)


Hangay Oktáv – a névadó

A síverseny névadója, az első erdélyi síklub (akkor Ski Club) megalakítója, Hangay Oktáv a Veszprém megyei Várpalotán látta meg a napvilágot 1850. április 3-án. Esztergomban, majd Pozsonyban járt középiskolába. Érettségi után német nyelvtudását kamatoztatva egyetemi tanulmányait Zürichben és Münchenben folytatta. Később Kolozsvárra került, s itt 1888-ban földrajz-természetrajz szakos tanári végzettséget szerzett.
Éppen jókor érkezett Erdély fővárosába, hiszen 1891. január 12-én itt alakult meg az EKE, mely kiemelkedő eseményt Hangay így „nem késett le”, maga is az alapítók egyike lehetett.
Hangay Oktáv, a Kereskedelmi Akadémia tanára elszánt híve volt a mozgásnak, túrázásnak, sízésnek. Ő maga 1890-től sízett. 1894–95-ben a kereskedelmi Akadémia hallgatóiból megalakította az első erdélyi – mint akkor nevezték – Ski Clubot. Európában az első síklubot Norvégiában, Oslóban 1877-ben alapították. 1890–93 között még három alakult az Alpokban, a Hangay Oktáv által Kolozsváron alapított Ski-klub tehát az ötödik volt Európában.
Ennek előzményeként hozta létre a Spharia névre hallgató sportkört. S nem csupán a torna, az atlétika, a vívás, a birkózás és a kerékpározás szerepelt a Spharia tevékenységei között, de kisebb-nagyobb kirándulásokra is elvitte a diákokat Hangay.
Aztán 1894–95 fordulóján beköszöntött a tél, s ez a korcsolyázás kivételével véget is vetett a szabadtéri sportoknak! A diákság meg beszorult a városi vívó- és tornacsarnokba. Hangay ezt nem nézhette tétlenül, ezért kiválasztott 25 főt az akadémia vállalkozóbb szellemű diákjai közül, s a Spharia kebelén belül megalakította a fentebb említett Ski Clubot. Mivel az Angliából behozott sílécek igen drágák voltak, s az akkor nagy pénznek számító 15 forintba kerültek, Hevesi Lajos kolozsvári asztalos készített nekik léceket 8 forintért. De még nála is olcsóbban állított elő síléceket az ugyancsak helybeli, székely Gergely mester. Aztán hogy elkészültek e helyi lécek, az ifjúság kivonult a Törökvágás és a Hója lejtőire, s Hangay vezetésével megindult a sízés. A Porzsolt-testvérek Herkules című sportlapja pedig Lábszánkózás Kolozsvárott visszatérő cím alatt többször is beszámolt a jeles eseményekről. Hangay tanítványai – akik vagy egy hosszabb, vagy két darab egy méter körüli, hótányérokkal ellátott botot használtak – szépen haladtak az új „tudomány” elsajátításában. Fölfelé persze csak lépcsőzve tudtak menni, nagy ívben azonban már fordulni is tudtak, sőt némelyek kisebb, pár méteres terepugrásokat is végeztek.
Az akadémia diákjai osztályonként egy-két sílécet vásároltak, így hamarosan 14 pár léce volt a klubnak.
Mint gyakorló turista ő „fedezte fel” és nevezte el a kolozsváriak kedvelt kirándulóhelyét, a kányafői messzelátót, 1892. május 15-én ő vezette ide az első hivatalos EKE-kirándulást. Ez alkalomra előzetesen két padot is készíttetett saját költségén. Kutatta az Andrássy-havasokat, s az ő kezdeményezésére építtette fel gr. Andrássy Tivadar Dobrinban az EKE turistaházát. Mint a környék egyik legjobb ismerője, éveken át ő készítette az EKE kirándulásainak tervezeteit.
Gyakorta írt az EKE Erdély című honismertető folyóiratába.
A 66 év alatt, amely számára engedélyeztetett – Kolozsváron hunyt el, 1916. március 11-én – roppant tevékeny életet élt. A Házsongárdi temetőben nyugszik.

Bibliográfia:
Polgárdy Géza: Hangay Oktáv, turista- és síéletünk korai szervezője (Erdélyi Gyopár, 2013/2.)
(a teljes cikk itt olvasható)

A Yuppi Tábormozgalom Egyesület 2011-ben jött létre, hogy a diabéteszes, reumás és onkológiai betegségekkel együtt élő gyerekeket gyógyító élményekkel ajándékozza meg, ingyenes táborain keresztül. Az EKE – Kolozsvár 1891 a síversenyek részvételi hozzájárulásainak 10%-ával támogatja az ingyenes élményterápiás táborok költségeinek a fedezését.
Részvételi hozzájárulásával Ön is lehetővé teszi, hogy a Yuppi még több krónikusan beteg gyereket fogadhasson táboraiba!