Hangay Oktáv Családi Síverseny
Versenyszabályzat – 2020

A verseny időpontja: 2020. március 8., vasárnap, 11 óra.
Versenyszám: óriás műlesiklás, egy futam (a pálya hossza kb. 300 m)
Kik indulhatnak a versenyen: 2, 3, 4 és 5 vagy ennél több tagú csapatok, amelyek tagjai ugyanazon családhoz és ezen belül legalább két generációhoz tartoznak (pl. szülő-gyerek, nagyszülő-unoka stb.). Egy családból származó, de csak egy generációhoz tartozó személyekből alkotott csapatot (pl. csak férj-feleség vagy csak testvérek) nem lehet benevezni.

Versenykategóriák:

 • 2 tagú családok
 • 3 tagú családok
 • 4 tagú családok
 • 5, illetve ennél több tagú családok

Az azonos létszámú családok egy kategóriát alkotnak, tehát minden család a vele azonos létszámú családokkal fog versenyezni. Kivételt képeznek az ötnél több tagú családok, akik az ötfős családokkal egy kategóriában indulnak, de esetükben a csapattagok által elért legjobb öt időt vesszük figyelembe.

Jelentkezési határidő: 2020. március 3., kedd dél (12.00 óra).

Bejelentkezés: csak előzetesen lehetséges, online a csaladisi.ekekolozsvar.ro oldalon.
Az előzetes bejelentkezés a hatékonyabb és kiszámíthatóbb szervezés miatt szükséges.
A regisztrációs űrlapot pontosan, helyesen (a neveket ékezetekkel) kérjük kitölteni.

Részvételi hozzájárulás (nevezési díj)

 • 10 lej/fő – ha a családban legalább az egyik versenyző EKE-tag;
 • 20 lej/fő – ha a családban egyik versenyző sem EKE-tag;
 • nagyobb létszámú családok esetében ingyenes a nevezés az ugyanazon családból benevezett hatodik személytől kezdve.
 • A részvételi hozzájárulásokat a síverseny napján, március 8-án lehet befizetni a versenyirodában felállított pénztárnál 9:30 és 10:30 között.

A regisztráció véglegesítése a verseny napján
Az előzetes regisztrációt a verseny napján a versenyirodában (a parkoló melletti étkezdében) kell véglegesíteni, reggel 9.30–10.30 óra között, a következőképpen:

 • Minden család képviselője (“a csapatkapitány”) rendezi a család regisztrációjának helyszíni véglegesítését.
 • A részvételi hozzájárulást a helyszínen felállított pénztárnál kell kifizetni.
 • A kategóriának megfelelő regisztrációs asztalnál kérésre be kell mutatni a részvételi hozzájárulás kifizetését igazoló nyugtát
 • Át kell venni a rajtszám-matricákat. Ezeket minden versenyző köteles felragasztani jól látható helyre a sisakjára vagy a ruházatára.

Nyilatkozatok

 • A benevezett kiskorúak esetében az egyik szülőnek vagy gyámnak alá kell írnia egy beleegyezési nyilatkozatot a gyerek részvételére vonatkozóan. A nyilatkozat letölthető itt: magyar, román, angol. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot el lehet küldeni e-mailben a siverseny@ekekolozsvar.ro címre, vagy el lehet hozni a verseny napján, a versenyirodába, illetve az erre jogosult személyek a versenyirodában is kitölthetik.
 • Abban az esetben, ha a versenyen nem jelenik meg a kiskorúért hivatalosan felelős személyek (szülő, gyám) közül senki, a nyilatkozatot feltétlenül előre ki kell töltetni velük.
  FIGYELEM! A nyilatkozatot a verseny napján nem írhatja alá olyan személy, aki törvény szerint nem jogosult arra, hogy a kiskorúért felelősséget vállaljon.
 • A benevezett felnőttek részére a nyilatkozatot a regisztrációs rendszer automatikusan generálja a nevezés során megadott adatok felhasználásával. Ezt a szervezők kinyomtatják és minden résztvevő felnőtt aláírhatja a verseny napján. Amennyiben valaki előre le szeretné bonyolítani a nyilatkozattal kapcsolatos ügyintézést, a nyilatkozat szövege megtekinthető és letölthető itt: magyar, román, angol. A kitöltött nyilatkozatot el lehet küldeni e-mailben a siverseny@ekekolozsvar.ro címre, vagy el lehet hozni a verseny napján, a versenyirodába.

A verseny lebonyolítási folyamata

Versenylebonyolító csapat
A versenyt 2 rajtbíró, 3 pályabíró és 3 célbíró irányítja, őket kiszolgálja egy 4 tagú, szervezőkből álló síléces csoport.

Versenyzők szállítása a székes felvonóval
A csapatok a verseny indítása előtt fél órával a versenykategóriák növekvő sorrendjében gyülekeznek a székes felvonó völgyállomásánál. Innen két ügyeletes síléces szervező irányításával csoportosan (kb. 10-15 versenyző) ülnek fel a székre, lehetőleg a rajtszámok sorrendjében.
Leszállás után a csapatok önállóan jelentkeznek a RAJTnál szolgálatos szervezőknél.
A többi versenyző a CÉL, valamint a völgyállomás környékén figyeli a szervezők hangosbemondón közölt felhívásait, és ennek megfelelően ereszkednek le és gyülekeznek a székes felvonó aljában.
Megjegyzés: a sípályán működő székes felvonó használata a verseny előtt, közben vagy után a versenyzők saját költségére történik.

Rajtolás
A rajtbíró utasítására a versenyző felkészül és induláskor a lábával elüti az indítókart (FONTOS, hogy a kart helyesen mozdítsa el – legalább 45º-os szögben, lehetőleg mindkét lábával –, ellenkező esetben nem indul be az időmérő).
A kar helyes elmozdulása azonnal beindítja az időmérőt.
A rajtbíró távbeszélőn közli a célbírókkal az elindult versenyző nevét és rajtszámát.
A célnál egy ügyeletes szervező hangosbeszélővel bemondja a pályán épp leereszkedő versenyző nevét és rajtszámát.

Futam
Az ereszkedés során a kapukat szabályosan kell bevenni.
Három pályabíró szakaszonként figyeli a futamot és az esetleges szabálytalanságokat távbeszélőn jelenti a célbíróknak.

Célba érkezés, eredményrögzítés
Amint a versenyző áthalad a festékkel is jelzett célvonal két végén felállított fotocellák között, az időmérő leáll, és a mért időt mindenki leolvashatja a kijelzőn.
A célbírók a leolvasott időeredményt két helyen rögzítik: egy A4-es ívre kinyomtatott táblázatba, valamint ennek egy nagyméretű, nyilvánosan látható, papírfunkciós (flipchart) táblára felfogott változatára.
Ezt követően az illetékes célbíró lenullázza a kijelzőt és távbeszélőn közli a rajtbíróval, hogy indulhat a következő versenyző.
Miután teljesen lezajlott egy-egy kategória versenye, a nyomtatott listát a versenyirodába szállítjuk, és az eredmények azonnal számítógépes feldolgozásra kerülnek.
A bevezetett eredményeket és a kialakult sorrend helyességét a rendezvény felelős szervezője ellenőrzi.
Az ellenőrzés után a helyezéseket felvezetjük a megfelelő nagyméretű listára, majd ezt közszemlére kifüggesztjük az étkezde falára.

Helyezések
A csapat minden versenyzőjének idejét összeadjuk, így kapjuk meg a csapat idejét. Az adott kategóriában legkisebb idővel rendelkező csapat lesz az adott kategóriában az első, és így tovább.
A "Leggyorsabb csapat” különdíjhoz kategóriától függetlenül minden csapat idejét elosztjuk a csapattagok számával és az így keletkező időket rangsoroljuk. Az ötnél több tagú csapatok esetében a csapattagok által elért legjobb öt időt vesszük figyelembe, ezeket összeadjuk és az összeget öttel osztjuk.
Egy csapat akkor rendelkezik érvényes idővel, ha minden versenyzője beért a célba. Azokat a versenyzőket, akik kihagynak egy vagy több kaput, nem zárjuk ki, esetükben a kihagyott kapuk számának függvényében időbüntetést számítunk fel. Időbüntetés: minden kihagyott kapu után 10 mp-et adunk hozzá a versenyző ereszkedési idejéhez. Azokat a csapatokat, amelyeknek egy vagy több tagja kihagy egy vagy több kaput, azok után a csapatok után rangsoroljuk, amelyeknek tagjai szabályosan, minden kaput bevéve ereszkedtek le, a büntetőpontok hozzáadásával elért összesített időeredmény szerint.
Az öt vagy ennél kevesebb versenyzővel induló csapatok esetében minden versenyző eredménye számít. Az ötnél több tagú csapatok esetében (melyek az ötfős csapatokkal egy kategóriában indulnak), a csapattagok által elért legjobb öt időt vesszük figyelembe. Az ötnél több tagú családok esetében, ha van legalább öt csapattag, aki nem tévesztett kaput, akkor ezeknek az eredményét vesszük figyelembe, és úgy tekintjük, hogy a csapat egésze szabályosan teljesítette a versenyt.

Díjazás
Minden versenykategóriában győztest hirdetünk, ezen kívül külön díjazzuk a legfiatalabb, a legidősebb és a legjobb idővel rendelkező versenyzőt, illetve a leggyorsabb csapatot. Minden versenyzőt emlékéremben részesítünk. A vándorkupát minden évben a legnépesebb csapatok közül a leggyorsabb viheti haza és őrizheti meg a következő évi versenyig.

Felszerelés
A versenyen a megszokott sífelszerelés mellett a kiskorúak részére KÖTELEZŐ, a felnőttek számára AJÁNLOTT a védősisak használata.
A versenyző csak a beiratkozásnál kapott rajtszám viselésével indulhat a versenyen.

Elsősegélynyújtás
A verseny ideje alatt a versenyzők szükség esetén számíthatnak a Kolozs Megyei Hegyimentő Szolgálat segítségére. Ugyanakkor a szervezők biztosítják mentőszolgálat jelenlétét a rendezvény helyszínén.

Fényképek, videofelvételek
A rendezvény során a szervezők megbízásából fényképek és videofelvételek készülnek. A résztvevők, illetve képviselőik beleegyeznek abba, hogy az ily módon készült képeket, felvételeket a verseny népszerűsítése céljából a szervezők felhasználják, a honlapon közzétegyék.

Bejelentések és panaszok
Amennyiben valaki a rendezvény során nincs megelégedve bármilyen, a szervezők felelősségi körébe tartozó körülménnyel, kérjük, a versenyirodában igényeljen egy erre a célra készített nyomtatványt, és azt töltse ki, vagy írja meg panaszát e-mailben a szervezőknek. A beadványok a rendezvény felelős szervezőjéhez jutnak, aki a lehető legrövidebb időn belül személyesen válaszol minden panaszra.

Adatfeldolgozási tájékoztatás
A résztvevők, illetve képviselőik által a regisztrációs űrlap kitöltésével önként szolgáltatott adatokat a szervezők feldolgozzák a következő célokra: a résztvevők nyilvántartása; kapcsolattartás a résztvevővel a rendezvény előtt, közben és után; fizetési bizonylatok kiállítása; a rendezvényen való részvétel nyomon követése és igazolása; statisztikák készítése a rendezvényen való részvételről; a résztvevők tájékoztatása az EKE-Kolozsvár 1891 további rendezvényeiről. A szervezők a feldolgozott adatokat biztonságos körülmények között, szigorúan bizalmasan kezelik, harmadik személyeknek át nem adják. A résztvevők, illetve képviselőik a regisztráció által hozzájárulnak a közölt adatoknak a fentebb említett célokra való felhasználásához. A regisztrációt végző személyek kérhetik az adatok törlését nyilvántartásunkból, amennyiben az általuk regisztrált résztvevők visszalépnek a rendezvényen való részvételtől, illetve a rendezvény lebonyolítása után. Az erre vonatkozó kéréseket e-mailen, a siverseny@ekekolozsvar.ro e-mailcímre kérjük küldeni.

A Hangay Oktáv Családi Síversenyre való bejelentkezéssel a résztvevők elfogadják jelen szabályzatot.
Szeretettel várunk minden síző családot!

A Yuppi Tábormozgalom Egyesület 2011-ben jött létre, hogy a diabéteszes, reumás és onkológiai betegségekkel együtt élő gyerekeket gyógyító élményekkel ajándékozza meg, ingyenes táborain keresztül. Az EKE – Kolozsvár 1891 a síversenyek részvételi hozzájárulásainak 10%-ával támogatja az ingyenes élményterápiás táborok költségeinek a fedezését.
Részvételi hozzájárulásával Ön is lehetővé teszi, hogy a Yuppi még több krónikusan beteg gyereket fogadhasson táboraiba!